SHARING BRANDBJERG

Helt unikt træf om bæredygtigt byggeri på Brandbjerg Højskole!
Brandbjerg Højskoles bygninger trænger til en omfattende renovering med fokus på nedsat energiforbrug og bæredygtighed. Dette har givet anledning til at sætte fokus på hvad netop Brandbjerg Højskole kan, og hvad man drømmer om. I en række af workshops henover foråret under den fælles titel ’Sharing Brandbjerg’ har både medarbejdere, elever, samarbejdspartnere og naboer kunnet bidrage til at afdække, hvilke kvaliteter højskolen allerede har, og i processen er der blevet sat ord på visionen for skolen.

I naturlig forlængelse af dette afholdt Brandbjerg Højskole i samarbejde med Transformer en workshop 6. maj. Målet var, at finde nye grønne løsningsforslag til, hvordan man på én gang renoverer bygningerne, så de tilfredsstiller højskolens ønske om at nedsætte sit energiforbrug og konvertere til vedvarende energi, samt skaber rammerne for en bæredygtig hverdag, der omfatter alle dele af højskolelivet. Workshoppen havde derfor lige så meget fokus på adfærden i bygningerne som de tekniske løsninger.

Ideerne som blev genereret på workshoppen af de 40 deltagere, kommer henover foråret til at udmønte sig i konkrete forslag til nye bæredygtige initiativer, der skal realiseres på Brandbjerg Højskole i de kommende år.

Workshoppens indhold
Workshoppen startede med et visionært oplæg fra Forstander Simon Lægsgaard, som indledte med at fortælle de inviterede fagfolk, hvad Brandbjerg Højskole ønsker at blive: Et eksperimentarium for bæredygtige løsninger, hvor folk kan afprøve og lade sig inspirere af innovative løsninger. Et inspirationscenter hvor folk og fællesskaber henter og udveksler bæredygtige ressourcer i mange sammenhænge. Et sted, hvor man former og skaber rammen om nye mindset, så folk, der har tilbragt tid her, kan gå verden i møde med nye visioner og løsninger.

Efterfølgende holdt arkitekt Rie Øhlenschlæger fra tegnestuen AplusB et inspirerende foredrag med en perlerække af eksempler fra både ind- og udland om hvad bæredygtigt byggeri kan være.

Matchmaker Britta Edelberg stillede skarpt på netop Transformers medlemmers rolle i denne proces, og Paul Natorp fra ’Sager der Samler’  faciliterede workshoppen.  I løbet af de følgende timer blev der skabt frodige dialoger om mulige løsninger for højskolen. Det blev til over 100 ideer, som fordelte sig over 4 forskellige tilgange til bæredygtighed - at genbruge, at spare, at dele og at producere –

Der var forslag der rettede sig mod genanvendelse af regn- og spildevand, forslag der tog afsæt i solcelleanlæg, ideer til overdækning af skolens atriumgård, og kreative forslag til, hvordan man kan påvirke adfærden i en mere energivenlig retning. Som afrunding på workshoppen skulle alle ideer kvalificeres ift. hvor stor effekt de ville kunne bidrage med, og hvor realiserbare de var.

Alle deltagere blev bedt om at skrive navn, på deres forslag til løsninger. Efterfølgende skal ideerne danne grundlag for arbejdet med at konkretisere realiserbare projekter. Nogle ideer vil kunne implementeres relativt let, andre har mere gennemgribende konsekvenser for bygningsmassen og energiforsyningen, og kræver derfor fortsat tværfagligt samarbejde at udvikle. Det er af stor værdi at have knyttet kontakten til de mange fagfolk fra Transformer, som jo netop har fokus på bæredygtigt byggeri siger viceforstander Casper Borch Madsen, som er med i styregruppen for Sharing Brandbjerg. Han fortæller at mottoet for hele processen er - Vi vil få mennesker til at tage føring på at skabe et bæredygtigt samfund – og vi starter med os selv!

Initiativet med at lade det umiddelbare behov for renovering af bygningerne være anledningen til en mere omfattende helhedsindsats har skabt opmærksomhed fra mange, som følger indsatsen med stor interesse.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte højskolen på bh@brandbjerg.dk eller tlf. 7587 1500