Fiktiv Transformercase

Nedenstående er et fiktivt eksempel på metoden i Transformer, som kan komme din mikro-virksomhed til gavn.

Energy number 1 er en virksomhed, som beskæftiger sig med isolering af bygninger og med speciale i hule mure. Virksomheden har 7 ansatte og går med overvejelser om at udvikle nye mulige løsninger, men mangler inspiration og den rette idé.

Virksomheden bliver partner i Transformer og inviteres til workshop om energirenovering af offentlige bygninger, hvor der er mulighed for at afprøve nye koncepter hos en aftager-kommune.

I workshoppen støder virksomheden på en app-udvikler og en håndværker, som også er specielt inviteret til workshoppen. De bliver matchet af Transformer i workshoppen og begynder derefter at udvikle på en ny type isoleringsmetode, som også kan indeholde energimålinger via en app.

Det nye samarbejde tager form, hvor Energy number 1 bliver tovholder for gruppen. En af Transformers matchmakere holder kontakten til gruppen og aftagervirksomheden (en kommune). Gruppen gennemgår et 7 dages uddannelsesforløb med fokus på det nye koncept og laver en forretningsplan for afprøvning og afsættelse af det nye koncept. 

Derudover matches Energy number 1 til at deltage i et netværksmøde med fokus på kommunikation. Igennem netværksmødet præsenteres virksomheden og arbejdsgruppen for en iværksætter indenfor kommunikation, som gør konceptets tekniske del mere forståeligt overfor køberen.

Transformer bidrager derefter også med penge til at skabe en mock-up, hvor en 3D-model viser isoleringens egenskaber i kombination med app’en. Energy number 1 og resten af gruppen fremviser modellen for kommunen, som gerne vil købe en testtype af det nye koncept. Konceptet skal indsættes i tre af deres bygninger.

Efter 3 måneder viser det nye koncept sin værdi, ved at den nye isoleringsform giver en varmebesparelse på yderligere 9 % og kommunen vil gerne investere i det nye koncept til 20 andre bygninger.

Herved er Energy number 1 blevet matchet med andre brancher via en målrettet workshop. De har fået bearbejdet ideen igennem uddannelsesforløb og samarbejdspartnerne har fået udarbejdet en mock-up. Samtidig er konceptet gjort forståeligt efter et netværksmøde og aftageren ender med at købe konceptet.

En succes for virksomhederne og for Transformer. 
Resultat: Nyt koncept, mere vækst og udvikling samt flere mulige arbejdspladser!