ENERGIOPGAVER I ODENSE

Odense Kommune vil i de kommende år via energiprojektet, Energy Lean, bruge op til 225 mio. kr. på at energirenovere kommunens bygninger. Alene i 2014 vil der blive investeret ca. 47 mio. kr.

På arrangementet den 9. april 2014 vil du få mulighed for at høre om kommunens planer på energiområdet, de kommende energiopgaver og sidst men ikke mindst erfaringer fra virksomheder, der har budt på offentlige udbud med stor succes.

Tilmeld dig netværksarrangementet og hør om, hvordan du kan blive leverandør på de kommende energiopgaver.
Er dit produkt eller din service den grønne løsning, som kommunen søger?

På selve dagen vil der være rig mulighed for at netværke, videndele og komme tættere på mulige aftagere. Alle mindre virksomheder er velkomne uanset branche.

Tid og sted:
Tid: Kl. 13-17
Dato: Onsdag den 9. april 2014
Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Tilmelding:
Tilmelding med oplysning om navn, virksomhed og antal deltagere sendes til Transformer på dejana.gluhajic@svendborg.dk senest mandag den 7. april 2014.

Kontakt:
Ønsker du yderligere information om netværksarrangementet, er du velkommen til at kontakte:
Udviklingsmedarbejder, Dejana Gluhajic på dejana.gluhajic@svendborg.dk eller på tlf. 30 17 37 38.