GENNEMGANG AF AUTOSYD PROJEKTER, NETVÆRK OG LØSNINGER

På dette seminar vil AutoSyd samarbejdspartnere vise de løsninger og produkter der er opstået som følge af Autosyd projektet, efterfølgende vil der være muligt at snakke med samarbejdspartnerne og udbygge dit netværk.

For yderligere information og tilmelding kontakt H.C. Carstensen
 hc@soenderjylland.dk, oplys venligst navn og firma.
Deltagelse er gratis