NETVÆRKSMØDE: ENERGIOPTIMERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Næste skridt efter workshoppen den 9. januar i Sønderborg, om energioptimering af bevaringsværdige bygninger. Det foregår hos Sønderborg Erhvervs- & Turistcenter, SET-Sønderborg, Perlegade 9, 1. sal, 6400 Sønderborg.

Vi arbejder videre med 12 udviklings idéer inden for energirenovering af bevaringsværdige bygninger, der fremkom på vores workshop den 9. januar i Sønderborg.

På netværksmødet skal vi:
• Have identificeret hvilke kræfter (viden og personer) vi mangler for at komme videre og få skabt nogle resultater på workshop 2 den 6. marts. (Teknisk viden vedr. variabel lysgennemgang gennem glas, personer med viden inden for f.eks kommunikation, adfærd, motivation).
• Afdækket markedet. Er der et behov for løsningen, findes allerede på markedet?  
• Er der opstået nye idéer siden den 9. januar?
• Beslutte hvordan vi kommer videre med arbejdsgrupperne, og derved sikre at vi kommer i mål med løsningerne og der i forløbet udvikles løsninger, som giver værdi for såvel Transformer virksomhederne og kommunen.
Desuden vil Sønderborg Kommune definerer hvilke elementer man ønsker vi arbejder videre med og dermed hvilke løsningsmodeller, der vil komme på tale ved energirenoveringen af de 3 bygninger og udviklingen af best practice inden for energirenovering af bevaringsværdige bygninger.
Vedhæftet opsummering på de 12 idéer fra workshoppen 9. januar.

Se hvilke grupper dannet på nuværende tidspunkt i den vedhæftede liste. Hvis du ikke fik dig meldt til en gruppe på workshopdagen eller ønsker at skifte gruppe - så kontakt Anita Andersen an@set-sonderborg.dk

Dato og tid:
Torsdag 23. januar, klokken 15-17

Tilmelding: Senest tirsdag 21. januar til Anita Andersen, an@set-sonderborg.dk
Ved tilmelding, oplys gerne hvilken gruppe du ønsker at deltage i.

Sted:
Sønderborg Erhvervs- & Turistcenter, SET-Sønderborg, Perlegade 9, 1. sal, 6400 Sønderborg.
Parkering, det er lettest at finde parkering på havnen, Nørrebro 1,  eller  Kirketorvet derefter ca. 5 min. gang.