SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL SØNDERBORG KOMMUNE

Sønderborg Kommune, Transformer, Klar Til Bygge- og Anlægsopgaver (Væksthus Syddanmark), Erhvervsakademi Sydvest og UC SYD inviterer til en praktisk arbejdsdag, hvor du som virksomhed bliver klædt på til at kunne byde ind på de kommunale byggeopgaver, hos såvel Sønderborg kommune som andre kommuner i Danmark.

Program:

09:00: Indskrivning – Netværk Der serveres kaffe men ikke morgenmad.
09:15:  Velkomst ved Lone Koch, Transformer, Erhvervschef Sønderborg Erhvervs-og Turistcenter
 og præsentation af dagens oplægsholdere.
09:25:  Deltagerne præsenterer sig kort, navn, firma, speciale og oplyser hvilke samarbejdspartnere man søger.
09:35: Rådgivningsfirma
Sådan arbejder vi på de store projektet, forventninger til samarbejdspartnere og underleverandører, beskrivelse af vores fremtidige projekter, sådan byder du ind som underleverandør.
10:20:  10 min. pause til mailtjek - frugt
10:30: Sønderborg kommune skal i de kommende år have energirenoveret de kommunale bygninger 
- Sådan bliver du leverandør til kommunen
- Krav til prækvalifikation

Herefter dannes der to grupper- der begge kommer til at høre om nedenstående:
11:00-11:30: Emne 1/2
11:30-12:00: Emne 2/1

1) Dansk Byggeri
  Karakterbøger, fakta ved afleveringsopgaven, tro og love erklæring, service attest, nøgletal, entrepriseforsikring mm.

2) Specialist i udbudsmateriale
 Giver eksempler på hvordan man bearbejder et prækvalifikationsmateriale
- Giv svar på det der bliver spurgt om i materialet
- Udvælg de rette referencer i forbindelse med den specifikke prækvalifikation
- Lav en præsentabel prækvalifikationsbesvarelse

12:00 - 12:30: Frokost og netværk
12:35 - 14:00: Praktisk arbejde med prækvalifikation 
Viden erhvervet før frokost omsættes i praksis

- En udbudsansvarlig medarbejder fra Sønderborg kommune, Erhvervskontakten fra Sønderborg Kommune samt og de studerende fra EASV Byggekoordinatoruddannelsen deltager i arbejdsgrupperne, de studerende er netop startet på uddannelsen og er ikke specialister i udbud.

14:00-14:10: Tak for i dag, ved Lone Koch, vi ses igen 18/11 til Udbudsskole 2, hvor Inge Olsen, Sønderborg Kommune, Direktør for Miljø og Teknikforvaltningen vil fortælle om planstrategien for Sønderborg kommune, herunder fjernevarmestrategiplanen, ligesom den nye udbudslov beskrives.

Tid: Tirsdag den 28. oktober kl. 9.00 - 14:10
Sted: Sønderborg Kommune – Rådhustorvet 10, Lokale 360 – se vedhæftet oversigtsark for mødebygning. Parkering f.eks. på Vothmanns Plads eller Misses Plads.
Tilmelding senest Torsdag 23. oktober til Anita Andersen pr. mail:  an@set-sonderborg.dk