ENERGIOPTIMERING I INDUSTRIEN (1)

En workshop med fokus på fremtidens vækstmuligheder for iværksættere og mindre virksomheder inden for energieffektive teknologier og intelligente energisystemer med udgangspunkt i industrien.

Der eksisterer et stort potentiale for energioptimering i danske produktionsvirksomheder. Små og mellemstore produktionsanlæg har i høj udstrækning ikke mulighed for at prioritere energioptimering, samtidig med at den daglige produktion skal fastholdes. Store produktionsanlæg kan have en udfordring, hvor det er svært at adressere problemet da hovedfokus er på kvalitet og ikke energi. 

Der ligger store energibesparelsespotentialer og synergier, som kan udnyttes af mikro, små- og mellemstore virksomheder. Endvidere foreligger der også en stor mulighed for innovative iværksætter-virksomheder inden for området, som i de rigtige partnerskaber vil kunne adressere disse behov. 
Som deltager i workshoppen får du inspiration til, hvordan din virksomhed kan finde nye vækstområder inden for energirenovering og optimering i industrivirksomheder. Du vil også møde andre dedikerede Transformer-virksomheder, som du med fordel kan få et tættere samarbejde med. Dit udbytte vil være følgende:

o Få større viden om energioptimering i industrien
o Mød potentielle samarbejdspartnere inden for energiløsninger
o Igangsæt partnerskaber til at løse opgaver, som I ikke kan løse hver for sig

På workshoppen præsenterer to lokale produktionsvirksomheder deres udfordringer inden for energioptimering. Desuden præsenterer vi to konkrete cases med fokus på energibesparelser, både for en virksomhed som helhed og for udvalgte maskiner og produktionsenheder.