WORKSHOP: ENERGIEN I FREMTIDENS TRANSPORT

Der er store energieffektiviseringer og miljøgevinster at hente, hvis vi kan udvikle bedre løsninger til transport og logistik.

Det er temaet for workshoppen ”Energien i fremtidens transport og logistik”, der arrangeres af Green Network og Transformer i fællesskab. Vi inviterer virksomheder og iværksættere til at mødes med eksperter om to primære fokusområder: nye typer drivmidler og effektivisering af transport og logistik. Er du interesseret i at udvikle nye løsninger på området, så er workshoppen noget for dig. Du vil kunne møde virksomheder med samme interesse, plus nogle store spillere på området, der byder ind med en række konkrete udfordringer inden for transport og logistik.

Brint og brændselsceller
Vi lægger ud med at give et spændende indblik i udviklingen af hydrogen- og brændselscelle-løsninger. På dagen indvier vi den nye brintstation ved Green Tech Center i Vejle, den tredje brintstation i Danmark. Du kan prøve en brintbil, og medarbejdere fra virksomheden H2Logic holder oplæg om brint i energiforsyning og transport.

Transport og logistik
Vi giver et indblik i de potentialer til energioptimering, der ligger i transport og logistik. Det gælder ikke kun transport på veje og skinner, men også virksomheders interne logistik inden for produktion og lagerhåndtering. Her har vi inviteret nogle store produktionsvirksomheder til at give os et indblik i hvilke problematikker man står over for på dette område, og hvilke løsninger man efterlyser.

Kom og hør om udfordringer og konkrete opgaver som ønskes løst inden for fremtidens mobilitet og logistik, og arbejd efterfølgende med løsninger hertil.

Tilmelding:
Sanne Østergaard, Green Network
Mail: son@greennetwork.dk, Mobil: 61 70 79 21
Peymon Ensafi, matchmaker Transformer
Mail: pe@energikuben.dk, Mobil: 22 47 35 28
Jørgen Ranlev, matchmaker Transformer, Green Tech Center
Mail: jr@greentechcenter.dk, Mobil 21 34 13 71

Program
8.30 – 9.00 Morgenbrød og indskrivning
9.00 – 9.15 Velkomst ved Matchmakere Peymon Ensafi og Jørgen Ranlev, Transformer samt projektleder Sanne Østergaard, Green Network
9.15 – 10.00 Brint som en del af energiforsyningen – Flemming Wennike, H2Logic
10.00 – 10.45 Indvielse af Vejles brintstation ved Green Tech Center 
10.45 – 11.45 Brint i transport. Opbygning af grid i Danmark og i Europa - Direktør Jacob Krogsgaard, H2Logic
11.45 – 12.00 Opsamling og videre forløb ved facilitator Mette Ullersted
12.00 – 12.45 Frokost / networking 
12.45 – 13.45 Præsentation af udfordringer 
13.45 – 14.00 Pause / Networking
14.00 – 15.00 Fordeling i arbejdsgrupper
15.00 – 15.30 Opsamling og planlægning af fremtidige arbejdsopgaver