WORKSHOP: ENERGIRENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE HUSE I SØNDERBORG KOMMUNE

Sønderborg Kommune har de kommende 3 år afsat kr. 78 mio. til energirenovering af kommunale bygninger – 3 af disse er bevaringsværdige. 

Vær med til at sætte dagsordnen for, hvordan bevaringsværdige bygninger energirenoveres. Sønderborg kommune stiller 3 bygninger til rådighed, så løsningerne kan afprøves i praksis.

Hvordan gøres vores bevaringsværdige huse energieffektive ved hjælp af den nye teknologi, så det æstetiske udtryk bevares, til en pris hvor tilbagebetalingstiden er interessant for private boligejere? 

Emner
• Løsning for opvarmning af et hus uden for fjernvarmeområdet (alternativer til fossile brændstoffer)
• Indvendig isolering af taget på Kunstskolen i Sønderborg (optimal m3, æstetik og økonomi )
• Isolering af kuldebroer på hus fra 1930’erne (f.eks. vinduer, under dæk og optimalt indeklima)
• Udvikling af gadget/APP til at måle indeklimaet, beregne action og udføre action

Eksperter, inviteret til at komme og hjælpe med udvikling af løsninger
• Marcelle Meier, restaureringsarkitekt - kendt fra bl.a. DR 1 programmet ”Bevar mig vel” om restaurering
• Susie Frederiksen, Dansk Teknologisk Institut – Fokus på isolering
• Morten Anker Petersen fra Karl D. Petersen, Sønderborg.   Snedker og tømrerfirma, der arbejde med restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger
• Charlie Lemtorp, ProjectZero og EUC SYD Sønderborg – Fokus på energi og uddannelse
• Delta Idemolab Innovationsagenter, arbejder med idéudvikling og teknologi

Tid, sted og mål
Virksomheder fra Region Syddanmark og eksperter samles til et tætpakket program med innovativt samarbejde på tværs af faggrupper i Sønderborg 9. januar 2014, kl. 8:30-16:00 på Hotel Scandic.

Målet er at udvikle best practice inden for effektiv energirenovering af bevaringsværdige bygninger. Der skal udvikles ideer, produkter og services i fællesskab, og de nye løsninger skal afprøves i praksis – Sidst men ikke mindst skal forløbet medvirke til en øget bundlinje hos de deltagende virksomheder.

Det vil være værdifuldt for dig at deltage, hvis:
• du er håndværker, rådgivende ingeniør, arkitekt, it-virksomhed eller producent af byggematerialer
• du vil være med, når der skal udvikles nye metoder, som kan give mere værdi på bundlinjen
• du søger partnere til at løfte fremtidige energirenoveringsopgaver