WORKSHOP: ENERGIRENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER

WORKSHOP: Energirenovering af kommunale bygninger 
Vejle Kommune arbejder målrettet på at nedsætte energiforbruget i de kommunale ejendomme.

For at løse den opgave har kommunen brug for nye ideer og løsninger. Derfor arrangerer udviklingsprojektet Transformer nu workshoppen ”Energirenovering af kommunale bygninger”, for at samle virksomheder og videnspersoner til nye, innovative samarbejder.

Det sker 27. september i Spinderihallerne, kl. 9-15. Arrangementet er gratis.

Helt konkret vil Vejle Kommune gerne gennemføre en række forsøgsprojekter, der tester nye løsninger inden for energirenovering, og formålet med workshoppen er at udvikle ideer, produkter og services i fællesskab. De bedste koncepter vil så efterfølgende blive vurderet af Vejle Kommune og evt. gennemført som forsøgsprojekter.

Arbejder du inden for byggesektoren, så er denne workshop noget for dig. Du kan være rådgivende ingeniør, håndværker, arkitekt eller producent af byggematerialer. Vi har brug for din viden og dine input for at komme videre med den store opgave det er at energirenovere Vejle Kommunes ejendomme.

På workshoppen lægger Tina Mølby, kommunale ejendomme, Teknik og Miljø, Vejle Kommune, ud med at præsentere de mange udfordringer kommunen har. Det er f.eks. dårligt indeklima på skolerne, et konstant stigende elforbrug og opgaver inden for klimatilpasning. Der er også brug for nytænkning inden for efterisolering af bygninger med massive ydervægge og gode monteringsløsninger, når der skal udskiftes vinduer i eksisterende byggeri.

Workshoppen giver dig og din virksomhed mulighed for at være med, når der skal nytænkes og innoveres inden for energirenovering. Du bliver inspireret og du kan inspirere de andre workshopdeltagere. Og måske finder du nye partnere til at løse nogle af de mange opgaver Vejle Kommune skal have løst nu og fremover.

Velkommen til en dialog på tværs af brancher. Vær med i frontlinjen inden for energirenovering!

Tilmeldingsfrist: 20. september 

Tid og sted: 
Fredag 27. september kl. 9–15 
Spinderihallerne 
Spinderigade 11, 7100 Vejle 

Kontakt og information: 
Britta Edelberg, Transformer & Grønt Forum, +45 7640 1976